فایل word بررسي تأثير معماري بناهاي مقدس بر سلامت انسان (نمونه موردي مسجد جامع اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير معماري بناهاي مقدس بر سلامت انسان (نمونه موردي مسجد جامع اصفهان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در سال های اخیر سلامت انسان با ورود مدرنیته و دنیای صنعتی دچار بحران شده است.معماری پیوند بین بنا و روح انسان است لذا برای ایجاد سلامتی در انسان توجه به نوع طراحی و کارکرد بنا می تواند بسیار اثرگذار باشد.یک عمارت مذهبی در واقع مکانی است راحت با ویژگی های خاص که از طبیعت نشئت گرفته است و هماهنگ با محیط اطرافش می باشد. ویژگی تقدس معمولاً به ساختمان های مذهبی گفته می شود که انسان در آنها احساس آرامش جسم و ذهن دارد. در این مقاله هدف بررسی تأثیرعمارت های مذهبی و مقدس بر انسان است. نتایج آزمایشات EEG نشان می دهند که تنوع و شدت این نوع ارزیابی ها درواقع بیانگر تأثیر تقدس به عنوان یک ویژگی بر جسم و روح مراجعه کنندگان این مکان ها می باشد که در معماری به عنوان شاهدی برای وجود ویژگی تقدس می توان آن را مدنظر قرار داد.

لینک کمکی