فایل word بررسي تاثير طول تير پيوند بر رفتار قاب هاي داراي بادبند برون محور کمانش ناپذير در برابر زلزله هاي حوزه نزديک گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير طول تير پيوند بر رفتار قاب هاي داراي بادبند برون محور کمانش ناپذير در برابر زلزله هاي حوزه نزديک گسل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه قاب های مهاربندی شده با بادبندهای کمانش ناپذیر (BRBF) به عنوان نسل جدید سیستم مهاربندی به دلیل عملکرد تأثیرگذار در براب ر زلزله و نیز قابلیت استهلاک انرژی مطلوب، در سازه ها مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر به منظور تاثیر طول تیر پیوند افقی بادبندهای برون محور کمانش ناپذیر، یک قاب ساختمانی 16 طبقه با دو طول تیر پیوند مختلف 60 و 90 سانتیمتر مدلسازی و تحلیل شدند و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک، نمودارهای نیروهای محوری حداکثر ایجاد شده در بادبند ها، ستون ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که در قاب های دارای بادبند برون محور کمانش ناپذیر، افزایش طول تیر پیوند می تواند منجر به افزایش باربری محوری ستون ها شده و باعث می شود که بادبند برون محور کمانشناپذیر قابلیت تحمل نیروی محوری بیشتری را داشته باشد.

لینک کمکی