فایل word بررسي تاثير طراحي پايدار بر خلق شرايط آسايش انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير طراحي پايدار بر خلق شرايط آسايش انسان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در تعاریف مطرح شده برای طراحی پایدار گاهی بیشتر بر ایده پایداری محیطی در ارتباط با معماری تاکید می شود مثلا در تعریف زیر چنین آمده است: ساختمان پایدار ساختمانی است که کمترین تاثیرات ناسازگار بر محیط طبیعی را در طول عمر ساختمان و استقرار منطقهای و جهانی دارد.با توجه به رویکرد طبیعتگرا و انسانمدار طراحی پایدار به بررسی اصول معماری از دیدگاه ویترویوس معمار و نظریه پرداز سدههای پیش از میلاد اشاره میکنیم که با بینش عمیق خود نسبت به معماری گامی فراتر از زمان خود برداشت به گونهای که اصول او که عبارتند از: «استحکام، زیبایی و فایده» هنوز هم معتبرند و آنها را میتوان به عنوان شاخصههای کلی طراحی پایدار نیز مطرح نمود. بهبود کیفیت معماری در طراحی پایدار در راستای نیل به یک هدف صورت میگیرد و آنهم آسایش است. «نکته مهمی که در این نوع معماری مورد توجه قرار میگیرد آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک سیستم واحد در نظر گرفته میشود. آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار میگیرد عبارتند از: آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی، سلامت. طراحی پایدار تلاشی است در جهت ایجاد حداکثر آسایش افراد با بالابردن کیفیت زندگی و ایجاد کمترین لطمات به محیط پیرامون. این مقاله به بررسی و تبیین تاثیرات متعدد طراحی پایدار در ایجاد شرایط رفاه و آسایش بیشترانسان می پردازد.

لینک کمکی