فایل word بررسي تاثير ژئوممبرين ها و ديوارهاي آب بند در کاهش نشت از بدنه سد خاکي علويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير ژئوممبرين ها و ديوارهاي آب بند در کاهش نشت از بدنه سد خاکي علويان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نشت اب از بدنه و پی سدها یکی از مهمترین موضوعات در مطالعه سدهای خاکی است. یکی از روشهای کاهش نشت استفاده از دیوار اب بند ویا استفاده از ژئو ممبرین در داخل سد است .این مقاله در دو بخش,بخش اول بر روی سد خاکی علویان که بر روی لایه نفوذ پذیر قرار دارد با مدل سازی دیوار اب بند توسط نرم افزارهای Plaxis و (seep/w) Geostudio2007خط نشت و دبی در مقاطع بحرانی مورد بررسی شده است , بخش دوم بر روی همان سد با این تفاوت که به جای هسته رسی و دیوار اب بند یک لایه ژئو سنتتیک به همراه دو لایه ی خاکی محافظ با نفوذ پذیری خیلی پایین با ضخامت 15 سانتی متر توسط نرم افزار Plaxis و (seep/w) Geostudio2007 خط نشت و دبی در مقاطع بحرانی بررسی و در پایان به این نتیجه رسیدیم که در نرم افزار plaxis دبی در سد خاکی با هسته رسی 5-10*6.92 و در سد خاکی بتا ژئوسنتیک 5-10-4.66 و همچنین در نرم افزار Geostudio2007 دبی در سد خاکی با هسته رسی 5-10*4.536 و در سد خاکی با ژئوسنتتیک 5-10*4.863 است

لینک کمکی