فایل word ايده، کانسپت، فرايند، عناصر و روشهاي طراحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايده، کانسپت، فرايند، عناصر و روشهاي طراحي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

محصول فرایند طراحی، حال آنکه عملکردگرا باشد یا فرم گرا، از تجسم، تخیل و تفکر شکل می گیرد، که این ناشی از نیاز اولیه و ثانویه انسان در زندگی فردی و در مقیاس بزرگتر در جوامع بشری و اجتماعی بوده است. حال آنکه در طراحی اولیه این جوامع، ایده یا کانسپت طرح به گونه ای شکل بگیرد که در برگیرنده کلیه نیاز های بوم شناختی و جامعه شناختی سایت طرح و نیز فرهنگ طراح خود باشد تا بر اساس آن بتوان به آسایش در سبک زندگی فردی و اجتماعی رسید یا آنکه صرفا جدا از ریشه های فرهنگی، فقط فرم گرا یا عملکردگرا شکل بگیرد. در این پژوهش با توجه به روشهای طراحی حاضر به بهبود طرح نهایی دست خواهیم یافت.

لینک کمکی