فایل word اهميت نور و رنگ در بيمارستان کودکان از منظر روانشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهميت نور و رنگ در بيمارستان کودکان از منظر روانشناسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي انسان، معماري، عمران و شهر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تا کنون اکثر بیمارستانهای کودکان در کشور ایران، بدون توجه به روحیات کاربران اصلی آن ها و تنها با محوریت درمانی طراحی شده اند . این امر باعث می شود که کودکان، همواره هنگام مراجعه و بستری شدن برای انجام اعمال درمانی در این محیط ها دچار نوعی ترس و اضطراب شوند، که خود این نکته باعث کاهش تأثیر درمان بر روی آنها می شود، درک شورهای پیشرفته از سالها پیش معماران تلاشهایی در جهت رفع این مشکل انجام داده و موفقیت هایی نیز به دستتت آورده اند، این راهکارها در زمینه هایی از قبیل هنردرمانی ، طبیعت درمانی ، رنگ درمانی ، عطر درمانی و نور درمانی انجام گرفته، اما در مطالعه بر روی نور و رنگ تاکنون فقط جنبه ی فیزیکی آن مد نظر قرار گرفته و به جنبه ی روانی آن پرداخته نشده است در این مقاله ابتدا به مطالعه ی نور و رنگ تأثیرات آن بر انسان به عنوان یکی از مؤلفه های مهم گرافیک محیطی پرداخته ا ست، سپس به بررسی عوامل موثر در انتخاب نور ها و رنگها و تأثیرات آن ها در بیمارستان کودکان پرداخته ایم . روش تحقیق بکار گرفته در این نوشتار مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایست و رویکردی توصیفی دارد . نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رنگ ها و نور ها بنا بر فیزیک خود و همچنین تأثیرات روانشناختی خاص خود می توانند تأثیرات مشخصی را بر بیماران به جا بگذارند و همچنین عملکردهای بخش بستری بیمارستان استفاده از رنگ های مشخصی را طلب می کند و طراح در طراحی بیمارستان کودکان می بایست این عوامل را در نظر بگیرد.

لینک کمکی