فایل word رويکرد جستجوي ممنوع براي مساله مسيريابي وسيله نقليه با امکان بارگيري مجدد کالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکرد جستجوي ممنوع براي مساله مسيريابي وسيله نقليه با امکان بارگيري مجدد کالا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله، مساله مسیریابی وسیله نقلیه با امکان بارگیری مجدد کالا بررسی میشود که در آن وسایل نقلیه میتوانند در دپوهای میانی، به طور مجدد کالا دریافت کنند. وسایل نقلیه با بار کامل از دپوی مبدا شروع به حرکت میکنند و مشتریان را تا اتمام بار سرویس میدهند. آنها سپس میتوانند برای بارگیری مجدد به دپوی میانی عزیمت کنند و سرانجام جهت اتمام مسیرشان به دپوی مبدا باز میگردند. برای این مساله مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط معرفی میشود. هدف مساله کمینه کردن هزینه کل سفر، هزینه بارگیریهای مجدد در دپوهای میانی، و هزینه استفاده از وسایل نقلیه میباشد. مساله حاضر توسط حلگر CPLEX درنرم افزار 23.5 GAMSو رویکرد جستجوی ممنوع حل میشود. نتایج محاسباتی بدست آمده کارائی الگوریتم پیشنهادشده را از لحاظ زمان حل و کیفیت جواب نشان میدهند

لینک کمکی