فایل word روشي نو در پرداخت کارانه به نيروي انساني در راستاي ارتقاي کيفيت سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روشي نو در پرداخت کارانه به نيروي انساني در راستاي ارتقاي کيفيت سازمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

چنان چه نیروی انسانی را بعنوان یک سرمایه انسانی پنداشت ، می توان از نقش به سزای این سرمایه در ارتقای پایدار سازمان به وجه بهینه استفاده کرد. شناخت انگیزه ها و بها دادن به آن موجب رسیدن به اهداف سازمانی خواهد شد . نظام های پرداخت تحت عنوان کارانه 2 اصولاً بر اساس روش های استاندارد شغل یعنی تعیین معیار لازم برای حجم کار معین و تلاش تهیه و تدوین می گردد و شاغل برای انجام کار بیش از حد معین با پاداش مواجه خواهد شد در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مدل پیشنهادی ریاضی برای محاسبه کارانه با توجه به ارتقای کیفی محصول ، افزایش مهارت کارکنان ، افزایش ضریب ایمنی و رشد خلاقیت ، موجبات ارتقای کیفی سازمان را فراهم آورد.

لینک کمکی