فایل word روش ترکيبي-تکاملي هوشمند به منظور پيش بيني قيمت پسته در بازار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش ترکيبي-تکاملي هوشمند به منظور پيش بيني قيمت پسته در بازار ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پسته از اهمیت و جایگاه ویژه ای در دنیا برخوردار است و یک محصول کشاورزی با ارزش تلقی می شود. همچنین این محصول اهمیت ویژه ای برای اقتصاد کشورهای تولیدکننده و همچنین کشورهای واردکننده دارد. به همین دلیل امروزه کشورهایی که بتوانند بازار تجارت این محصول در دنیا را در دست بگیرند از سودهای اقتصادی کلانی بهره خواهند برد و یکی از راه های رسیدن به این سودها، پیش بینی روند بازار یا به عبارتی پیش بینی قیمت این محصول و شناخت عوامل موثر بر آن است. در این مطالعه ابتدا پارامترهای موثر بر قیمت پسته شناخته شده و سپس به وسیله یک روش هوشمند ترکیبی (FF-PSO ) به منظور پیش بینی قیمت این محصول استفاده شده است. همچنین نتایج حاصل از روش پیشنهادی با روش های هوشمند ترکیبی دیگر نظیر ترکیب شبکه عصبی بازخورد-الگوریتم ژنتیک ( FF-GA) و شبکه عصبی بازخورد-الگوریتم رقابت استعماری ( FF-ICA ) با استفاده از روش آنالیز واریانس مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشانمی دهند که روش پیشنهادی ( FF-PSO ) از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است.

لینک کمکی