فایل word روش ارزش کسب شده بر اساس نظريه خاکستري براي پروژه هاي سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش ارزش کسب شده بر اساس نظريه خاکستري براي پروژه هاي سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدیریت ارزش کسب شده یک تکنیک شناخته شده در مدیریت پروژه با هدف ارزیابی و کنترل عملکرد و پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه عامل هزینه، زمان و محدوده پروژه می باشد. در این مقاله یک روش تحلیل ارزش کسب شده بر پایه تئوری خاکستری برای بهبود آنالیز شاخص های ارزش کسب شده و در ادامه تخمین زمان و هزینه اتمام پروژه تحتشرایط عدم قطعیت برای بهینه سازی زمان و هزینه پروژه ارائه می گردد. در نهایت، یک نمونه در پروژه های سرمایه گذاری برای نمایش کارایی مدل ارائه شده در شرایط دنیای واقعی بیان می شود

لینک کمکی