فایل word رتبه بندي مدارس مقطع ابتدايي شهرستان فيروزکوه با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي مدارس مقطع ابتدايي شهرستان فيروزکوه با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي AHP :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دبستان یا مدرسه ابتدایی، آموزشگاه کودکان و نوآموزان است که در آن آموزش مقدماتی تدریس می شود. گذراندن دبستان نخستین گام آموزش رسمی در کشور است. بنابراین بعد از خانواده، مدارس و به ویژه مدارس ابتدایی نقش قابل توجهی در تربیت فرزندان و هدایت به مسیر درست زندگی را دارند. با توجه به دغدغه های والدین جهت انتخاب مدرسهای مناسب برای فرزندانشان، جایگاه ارزیابی عملکرد مدارس و رتبهبندی آنها برای انتخاب بهترین گزینه، بسیار حائز اهمیت میباشد. از این رو در این پژوهش ابتدا شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد مدارس ابتدایی جمعآوری گردید، سپس با استفاده از یکی از مهمترین تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره به نام تکنیک سلسله مراتبی گروهی AHP 9 معیار و زیرمعیارهای آنها طبقه بندی شدند که مهمترین معیار در انتخاب ، مدرسه، معیار آموزشی و مهمترین زیرمعیار آموزشی، تعداد قبولی در هر سال شناخته شد. در انتها بر اساس این معیارها، مقایسهایبین 8 مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه در شهرستان فیروزکوه صورت گرفت.

لینک کمکی