فایل word رتبه بندي عوامل موثر در شکست برنامه هاي استراتژيک به روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي عوامل موثر در شکست برنامه هاي استراتژيک به روش AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش رتبه بندی عوامل کلیدی شکست در اجرای برنامه ها استراتژیک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در یک سازمان میباشد، برای این منظور ابتدا با یک مرور ادبیات نسبتاً کامل به شناسایی عوامل کلیدی شکست برنامه های استراتژیک در یک سازمان پرداخته و در ادامه با توجه به ماهیت هر یک از این عوامل در 7 دسته کلی شامل ساختار سازمانی، رهبری و مدیریت، منابع، زمانبندی، تدوین، کنترل و ارزیابی و عوامل غیر قابل کنترل قرار دادهایم سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دو سطحی به رتبه بندی هر یک از این عوامل پرداخته و در انتها مدل مذکور را برای یک واحد صنعتی به اجرا در آورده که نتایج نشان می دهد عواملی مانند برنامه ریزی نامناسب با 16.5 رهبری نامناسب 13.9 و تیم مدیریت نامناسب با 11.7 درصد جزء موثرترین عوامل اجرایی نشدن درست برنامه های استراتژیک در این سازمان می باشد. که این نشان دهنده این می باشد که عوامل رهبری و مدیریت وتدوین کلیدی ترین عوامل در پیشبرد مدیریت استراتژیک در سازمان ها است.

لینک کمکی