فایل word رتبه بندي شعب بانک با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي با ورودي و خروجي فازي (مطالعهموردي: شعب بانک ملت تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي شعب بانک با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبکه اي با ورودي و خروجي فازي (مطالعهموردي: شعب بانک ملت تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

استفاده مطلوب و بهینه از منابع در دسترس بشر، همواره مورد نظر او بوده است و همواره بر این تصمیم بوده تا با ایجاد راهکارهای مناسب، ازمنابع موجود حداکثر استفاده را ببرد. در حقیقت اطلاع از عملکرد واحدهای تحت نظارت مدیر، مهمترین وظیفه مدیریت در رابطه با تصمیم گیری های مناسب، به منظور هدایت آنان است. بانک ها نیز به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی از این امر مستثنی نیستند. از این رو ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق با استفاده از تکنیکتحلیل پوششی داده های شبکه ای با ساختار دو مرحله ای که مرحله دوم آن دارای دو مرحله موازی است و کلیه ورودی ها و خروجی های شبکه فازی می باشد، کارایی و اثربخشی 33 شعبه بانک ملت استان تهران در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه هر شعبه به دست آمده است. هدف از این تحقیق، توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها برای ساختار شبکه ای با ورودی ها و خروجی های فازی است به طوری که بتوان با شناخت اجزاء درونی واحدهای تصمیم گیرنده، به ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها دست یافت و نقاط قوت و ضعف هریک را شناسایی نمود. محاسبات مورد نیاز با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. در انتها به رتبه بندی شعب بر اساس کارایی و اثربخشی پرداخته و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است

لینک کمکی