فایل word رابطه بازارگرايي و رضايتمندي مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بازارگرايي و رضايتمندي مشتريان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

ماندگاری و توسعه در جهان فرا رو نیازمند کشف و شناسایی پیش دستانه ی رویدادها و معماری جهان دلخواهی است که می تواند زادگاه آرمان های یک سازمان یا ملت باشد. بیش از چهار دهه است که نظریه پردازان حوزه بازاریابی به شدت طرفدار این مطلبند که داشتن استراتژی بازارگرایی، مزیت رقابتی در دستیابی به اهدافی از قبیل تامین رضایت مشتریان و جذب وفاداری آنان است. همه مدیران از اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان آگاهند. هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا یازده برابر نگهداری یک مشتری قدیم است. برای افزایش دو درصدی مشتری، باید ده درصد هزینه کرد و ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار صد مشتری دیگر است. امروزه شرکت ها و سازمان ها، روی وفاداری مشتریان و حفظ آنها تمرکز زیادی کرده اند. به گفته بسیاری از محققان، یکی از عوامل مهم در وفادارکردن مشتریان، رضایت آنها است. در حال حاضر، موسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آنها بسته به وجود مشتری و رضایت مشتریان است و بدست آوردن و حفظ مشتریان در دنیای امروز که با دگرگونیهای بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون می باشد، بسیار مشکل و از دست دادن مشتریان بسیار آسان است. سازمانها میتوانند با تمرکز بر بازارگرایی، به شدت بر بازار خارجی تمرکز داشته و به نیازهای فعلی به خوبی پاسخ دهند و نیازهایآینده مشتریان را پیش بینی کنند. در شرایط واقعی، این بدان معناست که سازمانها باید از طریق قرار دادن مشتری در مرکز وجه فعالیتشان ابتدا به جذب آنان و مهمتر از آن به حفظ و خوشنودسازی آنان بپردازند. در تحقیق حاضر، فایل word رابطه بازارگرايي و رضايتمندي مشتريان و عوامل تاثیر گذار بر این دو مقوله مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی