فایل word رابطه اقتصاد انقلاب اسلامي با فرهنگ اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه اقتصاد انقلاب اسلامي با فرهنگ اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله رابطه بین اقتصاد و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که فرهنگ یکی از مؤلفه های مهم و اساسی در توسعه هر کشوری میباشد، لازم است بدانیم تا چند دهه قبل عقیده اکثر صاحب نظران این بود که توسعه مفهومی اقتصادی دارد؛ به عبارت دیگر، توسعه فقط جنبه اقتصادی داشت و کشورها در جهت دستیابی به توسعه، به تقویت اقتصاد خویش می پرداختند. اما این وضعیت با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت، و موجب از دست رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد. اکنون مشخص شده است که مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است و نقش فرهنگ در توسعه اقتصاد و رابطه متقابل اقتصاد انقلاب اسلامی در تقویت فرهنگ بسیار مهم بنظر می رسد؛ از این رو، دولت ها باید در راستای رسیدن به توسعه همه جانبه، سعی در تغییر نگرش خویش به انسان، بصورت یک موجودی فرهنگی داشته باشند. چراکهمبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و به مثابه ریشه هایی که درخت را تغذیه می کنند، سایر ابعاد توسعه (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) نیز از این بعد تغذیه می شوند. بنابراین، لازم است تا در ارتقای سطح فرهنگ جامعه کوشا بوده و تلاش مضاعف به کار بسته شود. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است و شیوه جمع آوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای واسنادی می باشد

لینک کمکی