فایل word بررسي تاثير بکارگيري نظام آراستگي بر بهره وري کارکنان بانک و رضايت مشتري در شعب بانک کشاورزي کلانشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بکارگيري نظام آراستگي بر بهره وري کارکنان بانک و رضايت مشتري در شعب بانک کشاورزي کلانشهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

درسالهای اخیر، صنعت بانکداری در داخل کشور شاهد رقابت شدیدو ورود رقبای جدیدی بوده است. دراین رقابت، بانکهایی موفق بوده اند که توانسته اند با ارائه خدمات مناسب و داشتن بهره وری بالا در عملیات خود ، ضمن جلب رضایت مشتریان به سود دهی مناسب نیز برسند. این امر مستلزم طراحی و اجرای فرآیندهای عملیاتی متناسب با نیاز مشتریان و با بهروری بالا می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر بکارگیری نظام آراستگی( 5S )بر بهره وری کارکنان بانک و رضایت مشتری در شعب بانک کشاورزی کلانشهر تهران می باشد. و از آزمون ناپارامتری دوجمله ای برای آزمون فرضیه ها استفاده می گردد. قلمرو مکانی این تحقیق، شهر تهران می باشد و جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شعب و مشتریان بانک کشاورزی می باشند. در واقع کلیه کارکنان شعب و مشتریان بانک کشاورزی شهر تهران در جامعه آماری تحقیق قرار دارند در این تحقیق به جز فرضیه فرعی ششم یعنی تاثیر محیط پاکیزه و تمیز بر افزایش رضایت مشتریان ، فرضیات دیگر مورد تایید قرار گرفت. با توجه به آنکه نتایج فرضیات فرعی در اثبات فرضیه اصلی به گونه ای دخیل می باشند، از نتایج حاصله ومیانگین نتایج سوالات، فرضیه اصلی اثبات می گردد یعنی آنکه بکارگیری نظام آراستگی یا 5 s بر افزایش بهره وری کارکنان بانک کشاورزی و نیز رضایت مشتریان موثر بوده و باعث کاهش هزینه های اداری می گردد.

لینک کمکی