فایل word اتوربات مجهز به سيستم پارک دوبل هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اتوربات مجهز به سيستم پارک دوبل هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه روبات ها درشرایط مختلف به کمک انسان ها امده اندو ازدخالت مستقیم انسانها کاسته اند اتومبیل موردنظر دراین مقاله به کمک سیستم کنترلی و سنسورهای خود میتواند درکنار اتومبیل ها توقف کند و بعدازسنجش شرایط موجود متناسب با آن زاویه ای تایرهای خودرا تنظیم کرده و شروع به پارک کردن دوبل کند این سیستم برروی یک اتومبیل شبیه سازی شده پیاده شده است درنهایت بابدست آمدن نتایج تجربی ازتست این ربات نتیجه میشود که اتومبیل هوشمند موردنظر درمقاله میتواند درکمترین زمان و با دقت بالا عمل پارککردن را انجام دهد

لینک کمکی