فایل word آموزش از طريق ابزارهاي الکترونيکي همراه تحت سامانه پردازش ابري Windows Azure

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آموزش از طريق ابزارهاي الکترونيکي همراه تحت سامانه پردازش ابري Windows Azure :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

آموزش الکترونیک در دهه 1991 پدیدار گشت و همچنان نیز به عنوان یک روش پذیرفته شده آموزشی در سراسر جهان مورداستفاده بسیاری از دانش پژوهان قرار می گیرد. اما با توسعه امکاناتی که اینترنت در اختیار افراد قرار می دهد و با فراهم شدن امکانارتباطات بی سیم، تلفن های همراه وارد بازار شدند که این امکانات را نیز عرضه می کردند و بدین ترتیب زمینه پا به عرصه نهادن نسلی نوین از آموزش، با نام آموزش سیار فراهم گردید. در این مقاله ما چالش های موجود در زمینه آموزش سیار را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از سامانه پردازش ابری windows azure سعی در بهبود این چالش ها داریم.

لینک کمکی