فایل word نقش و کاربرد GIs در مديريت و توسعه توريسم مطالعه موردي:استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش و کاربرد GIs در مديريت و توسعه توريسم مطالعه موردي:استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ایران به واسطه پیشینه باستانی و ارزشمند تاریخی خود واجد آثار و ابنیه معتبر و شناخته شده ایست که معرف تاریخ و فرهنگ در سطح جهان هستند اما تنها کم تر از یک درصد از سهم درآمد جهانی ازصنعت توریسم را به خود اختصاص داده است)زاهدی، 5831 ،ص 4(. با توجه به این موضوع سیستم اطلاعات جغرافیایی) GIs ( با قابلیت های فراوان می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی آثار و جاذبه هاو مدیریت و توسعه توریسم، به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد. در این تحقیق نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه توریسم در استان کرمانشاه به عنوان موضوعمورد مطالعه انتخاب شده است. به منظور انجام مراحل تحقیق ابتدا کلیه جاذبه ها وآثار گردشگری در استان شناسایی و موقعیت مکانی آنها با نرم افزار ArcGIs رقومی و نقشه آنها تهیه شد سپس به کلیهاطلاعات جمع آوری شده هر اثر به موقعیت مکانی آنها لینک شد و در مرحله بعد موقعیت مکانی آثار با نقشه های محیطی استان همپوشانی شد. نتایج حاصله نشان می دهد که نرم افزار GIs می تواندنقش بسیار مهمی در معرفی آثار وارائه خدمات بهتر به گردشگران را داشته باشد و توریست ها در اقصی نقاط جهان می توانند با استفاده از امکانات ارائه شده در این سیستم تصمیم بهتری نسبت به انتخاب محل مورد نظر اتخاذ کنند.

لینک کمکی