فایل word معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي شهر يزد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

طراحی اقلیمی معماری با داشتن تحلیل اطلاعات و طبقه بندی اقلیمی مربوط به نیازهای حرارتی مکان مورد ساخت امکان پذیر میباشد در این تحقیق پهنه بندی اقلیمی شهر یزد با بکارگیری داده های اقلیمی ایستگاه های هواشناسی منطقه در دوره آماری 1990-2010 واستفاده از روش های تجربی و روش کی با هدف کاربرد در طراحی و توجیه فضای سنتی اقلیم معماری در مناطق مختلف استان یزد صورت پذیرفته است. بااستفاده از اینروش ها نوع اقلیم منطقه را مشخص کرده وراه حل های طراحی اقلیمی در راستای معماری منظر استان را بدست می آوریم. با استفاده از روش زیست اقلیمی اولگی و بر اساس آمار های هواشناسی شهر یزد، انواع پهنه بندی اقلیمی را مشخص نموده و رهنمودهای معماری همساز با اقلیم ارائه شده است

لینک کمکی