فایل word مسيريابي محورهاي گردشگري شهري با استفاده از الگوريتم هاي شبکه ايGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسيريابي محورهاي گردشگري شهري با استفاده از الگوريتم هاي شبکه ايGIS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

محور گردشگری شهری مسیری است که جاذبه های گردشگری موجود در شهر را به یکدیگر متصل می سازد تا بازدید از آنها تسهیل یابد. گاهی این محور فقط نقش اتصال دهنده دارد و گاهی خودمسیر دارای جذابیت برای گردشگران می باشد. مسیریابی، جانمایی و طراحی محورهای گردشگری میتواند به عنوان یکی از روش های احیای فضاهای تاریخی شهری و جذب توریست مورد استفاده قرارگیرد؛ اما لحاظ نمودن ویژگی های جسمانی، علائق و توانمندی گردشگران در مسیریابی و جانمایی محورها و ایجاد قابلیت انتخاب و مسیرگزینی به گردشگر از عوامل مهم در موفقیت محور به حسابمی آید. در این مقاله که حاصل پژوهشی در زمینه طراحی محورهای گردشگری است، در ابتدا کوشیده شده تابا روش پژوهشی گراندد تئوری اصول و ضوابط مربوطه استخراج و سپس با استفاده از تحلیلگرNetwork Analyst نرم افزارArcGISمحورهای گردشگری شهر زنجان متناسب با نیازهای گروه های گردشگری مختلف مسیریابی و جانمایی گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خروجی های این مسیریابی می تواند در قالب نقشه های گردشگریدر اختیار گردشگران قرار گرفته و یا در مجاورت جاذبه های گردشگری یا ورودی شهر نصب شوند و به این ترتیب ضمن معرفی جاذبه های مغفول درون شهرها، به گردشگران این امکان را فراهم کنند تا بر اساس علایق خود، ویژگی های عناصر جاذب و همین طور طول مسیر و سایر مشخصات، سفر خود را زمان بندی کرده و با توجه به تخصص و توانایی خود از آثار و جاذبه های شهری بازدید نمایند.

لینک کمکی