فایل word مسکن هوشمند ره يافتي نودرتوسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسکن هوشمند ره يافتي نودرتوسعه پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه باافزایش جمعیت انسانها شهرنشینی وسعت بسیارفزاینده و گسترده ای یافته است و به مراتب این گسترش استفاده ازمواهب طبیعی افزایش می یابد که تدریجا کاهش منابع انرژی که عمدتا هم تجدید ناپذیر هستند را به دنبال دارد بااین تفاسیر توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژی و مدیریت منابع برای ایندگان به بحث اصلی درحوزه علوم مختلف تبدیل شده است توسعه پایدار به این معنی نیست که کاهش مصرف داشته باشیم بلکه مفهوم اصلی آن اصلاح الگوی مصرف انرژی درهرحوزه ای می باشد باگسترش تکنولوژی و فناوری اطلاعات it مبحث فوق درزمینه برنامه ریزی شهری و معماری نیز مطرح شده است مسکن و ساختمان هوشمند به عنوان نمودعینی و عملی کاربرد فناوریهای نوین برای استفاده بهینه و مدیریت بهتر انرژی درزندگی روزمره بیان میشود مسکن هوشمند میتواند گام موثری را درمباحث اقتصادی زیست محیطی و امنیتی بردارد که مستقیما توسعه پایدار را چارچوب عملیاتی می بخشد دراین پژوهش که ازنوع توصیفی تحلیلی است ازروش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است

لینک کمکی