فایل word مديريت محيط زيست و کيفيت منابع آب بررسي چالشها وارايه راهکارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت محيط زيست و کيفيت منابع آب بررسي چالشها وارايه راهکارها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بخش عظیمی ازمناطق کشوربامحدودیت منابع آب روبروست و استفاده نادرست ازمنابع محدود آب و ایجادآلودگی دراین منابع منجر به بروز بحرانها و فاجعه های زیست محیطی خواهد شد روند رو به رشد توسعه کشور گسترش مراکز صنعتی استفاده بیش ازحدازکودوسموم درکشاورزی تخلیه پسابها به منابع ابی پذیرنده زهابهای کشاورزی و فاضلابهای بیمارستانی خانگی و .... کمیت و کیفیت منابع آبی محدود وارزشمند کشور را به شدت تهدید می کند گسترش روزافزون نیازها و تقاضاها درجامعه برای دسترسی به منابع آب باکیفیت مناسب افزایش چشمگیرهزینه های تامین آب جدید و ضرورت کنترل آلودگی منابع آب بادرنظر گرفتن محدودیت منابع آبی کشور مدیریت منابع آب را ازجنبه های مختلف باچالشهای جدی روبرو ساخته است لذا تامین برنامه های لازم به منظور حصول توسعه پایدار وحفظ محیط زیست و کیفیت منابع آب کشور ازضروریات محسوب میگردد

لینک کمکی