فایل word مديريت بحران زلزله درکلانشهرتبريز باتحليل شاخص ريسک خطرزلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت بحران زلزله درکلانشهرتبريز باتحليل شاخص ريسک خطرزلزله :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کلانشهر تبریزبه عنوان بزرگترین شهرشمال غرب کشور می باشد که دارای مراکز اصلی اقتصادی و صنعتی مهم بوده وبدلیل تراکم بالای جمعیت وس اختمان هادارای اسیب پذیری زیادی دربرابر خطرزلزله می باشد و به علت تاثیر عوامل مخلتف فیزیکی و کالبدی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیازمند توجه و نگرش اصولی دارد لذا دراین پژوهش سعی میگردد ابتدااقدامات انجام گرفته درطی 5سال گذشته درخصوص مدیریت بحران مورد مطالعه قرارگرفته وسپس نیازهای اینده درکلانشهر تبریز مورد بررسی قرارگیرد همچنین مبانی تئوری ها نظریه ها قوانین و اخرین یافته ها ونواوریهای موجود درمدیریت بحران بررسی شده و راهکارهای عملی برای بهینه نمودن و ارتقا شرایط فعلی موجود مدیریت بحران کلانشهر تبریز ارایه گردد نتایج بدست امده نشان میدهد که به علت تاثیر عوامل مختلف و وجود بافت فرسوده به مساحت بیش از2000هکتار درصورت وقوع زلزله شدید خسارات جانی و مالی فراوانی به وجود خواهد امد لذا به منظو کاهش خسارات و افزایش توانمندی های موجود باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت مقابله با این حادثه احتمالی توسط سازمان ها ارگانهای ذیربط تدارک دیده شود و باانجام اقدامات موثر و جذب بودجه و منابع مناسب نسبت به برنامه ریزی و انجام پروژه های زیربنایی ازجمله احداث مرکز فرماندهی بحران مکان های اسکان موقت سالنهای چندمنظوره بحران مقاوم سازی و بهساز بافت های فرسوده مقاوم سازی زیرساختهای حیاتی آب برق و گازومخابرات مقاوم سازی پل ها زیرگذرها و نیز اصلاح معابر و خیابانهای باریک و اسیب پذیر اموزش و توسعه مشارکت مردم به منظور کاهش اثرات زلزله اقدام نمود

لینک کمکی