فایل word مروري بر چگونگي علل استقرار شهرهاي کويري ايران با رويکرد پايداري محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر چگونگي علل استقرار شهرهاي کويري ايران با رويکرد پايداري محيطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نظریه توسعه پایدار یکی ازمباحث و رویکردهای جدید در دوران پسامدرن است. با توجه به آسیب های وارده به محیط زیست و تخریب ناشی از توسعه ی نابهنگام صنعت، توجه به محیط زیست و بهبود وضع آن ضروری به نظر می آید. در این راستا نظریات گوناگونی تدوین و به سراسر جهان تسری داده شده است که در هر محیط بنا به ویژگی های محلی و بومی آن سازگار شده است. توسعه ی پایدار در سال 1891 میلادی، از طریق گزارش برونتلند تحت عنوان (آینده ی مشترک ما) توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در دستور کار قرار گرفت. توسعه پایدار عنصر سازمان دهندهای است که موجب پایداری منابع تجدیدناپذیر می شود، منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر روی کره زمین ضروری است. بر طبق سند مزبور سیستم برنامه ریزی و طراحی شهری به عنوان یکی از مکانیزم های مهم برای پیگیری توسعه ی پایدار معرفی می شود و در همین راستا معماران و طراحان شهری مبحث شهر و معماری پایدار را در دستور کار خویش قرار داده اند. (محمدزاده 1393) . توسعه پایدار فرآیندی است که آیندهای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می سازد ( 1949 ,Aldo Leopold ) .

لینک کمکی