فایل word مديريت محيط زيست و توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت محيط زيست و توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رویکردهای هماهنگ برای حل مسائل بزرگ زیست محیطی و پایداری مناطق در حال توسعه، همچون مناطق توسعه یافته ضروری می باشد. بنابراین به درک بهتری از روابط متقابل چند رشته ای بین توسعه پایدار، سلامت بشر و محیط زیست نیاز است. در این مقاله به مفاهیم جهانی شدن و رشد پایدار، اخلاق زیستی و فقر، عملکرد سازمانی و قابلیت پایداری، مدیریت محیط زیست ،پیشرفت فردی، سلامت بشر و اکوسیستم و منابع آب و بازیافت پرداخته شده است.

لینک کمکی