فایل word مديريت انرژي در ساختمان هاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت انرژي در ساختمان هاي هوشمند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

از دیر باز گذشتگان ما برادری خود را به درستی ثابت کرده اند که اقدامات اقلیمی بدون توجه به تکنولوژی که از آن محروم بودند باید سبب شود تا انرژی کمتری در ساختمان مصرف شود حال که ما در گذشته نیستیم تا فقط این راهکار به ذهن مخدوش ما در زندگی شهر نشینی برسد، علاوه بر آموخته هایی که از آنها داریم باید امروزه با استفاده از تکنولوژی اهدافمان را در مسیر پیشبرد اهدافشان هدایت کنیم این بررسی با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سعی بر این دارد تا با ارائه ی راهکارهایی جهت استفاده از تکنولوژی روز چون کنتر گرمایش و سرمایش در ساختمان استفاده از سنسور های هوشمند و... به این مهم دست پیدا کند که علاوه بر آموخته های ما از سنت گذشتگان تکنولوژی هم می توان در مصرف صحیح انرژی ما را یاری کند . امروزه کشور ما دچار بحران انرژی می باشد و کمک کردن به حفظ انرژی های تجدید پذیر از وظایف اولیه ی معماران و تمام دلسوزان عرصه ی ساختمان و شهر سازی می باشد چرا که بارها و بارها خوانده ایم که معماری را باید به سمت معماری متابولیسم و معماری پایدارسوق داد تا در حفظ انرژی قدمی مثبت بر داشته باشیم لذا نتایج حاصل از این پژوهش بر این است که تکنولوژی خیلی بیشتر می تواند ما را در مسیر رسیدن به صرفه جویی انرژی راهبری کند مشروط به این که قبل از طراحی معمار به تمام تکنولوژی های روز خود آشنا باشد.

لینک کمکی