فایل word گذر و درنگي بر معماري بدون معمار (جستاري بر شناخت اقليم استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گذر و درنگي بر معماري بدون معمار (جستاري بر شناخت اقليم استان گيلان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اینک جهان معماری ما به سمتی قدم زنان راه می رود که همرا ه خود پایداری انرژی را همرا ه دارد و این امر به جز رعایت نکاتی اقلیمی ممکن نیست این بررسی و دیگر بررسی های به عمل آمده از نگارنده در باب اقلیم نشان می دهد که معماری بومی با کمترین نیاز به انرژی های فسیلی می تواند ضمن صرفه جویی در هزینه ها از آلودگی محیط زیست نیز جلو گیری به عمل آورد و مصداق بارزی از معماری پایدار را به تصویر بکشد. بررسی حاضر با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود به معرفی یکی از پهنه های اقلیمی پرداخته است که این پهنه بخش شمال کشور و اقلیم معتدل و مرطوب را شامل می شود و بررسی می کند که گذشتگان در این منطقه چگونه پاسخگوی نیازهای اقلیمی بوده اند.

لینک کمکی