فایل word کاربردفرآيندسلسله مراتب تحليلي درتحليل چندمعياري روندانتخاب جرثقيل ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربردفرآيندسلسله مراتب تحليلي درتحليل چندمعياري روندانتخاب جرثقيل ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

به دلیل نقش مهم و اساسی جرثقیل هادر ساختمان سازی متخصصان در حوزه ی صنایع ساختمان سازی در ارتقاء روش های نرم افزاری ساخت یافته همکاری کرده اند تا به انتخاب بهترین جرثقیل در محل های ساختمان سازی کمک کنند. انتخاب جرثقیل فرآیندی وقت گیر و زمان بر است که نیازمند استخراج اطلاعات به صورت گسترده ایست .تعداد نعدودی سیستنم برای کمک به انتخاب جرثقیل و تنظیم بالابر آن ساخته شده است اگرچه این سیستم ها ممکن است پایگاه های داده ی قوی داشته باشند اما فاقد ویژگی تصمیم گیری علمی و بر پایه ی دانش هستند. فرآیند انتخاب جرثقیل یک تصمیم گیری مشکل چند معیاری با اهداف مختلف و متضاد می باشد.در این مقاله،یک روش سیستماتیک ،با توجه به عوامل و اهدافی که در فرآیند ساختمان سازی مهم تلقی شده اند ،ارائه شده است.این مدل یک ساختار تحلیلی و سلسله مراتبی همراه با نموداری از معیارها بر اساس سلسله مراتب و روشهای جایگزین را شامل می شود که روند انتخاب و تصمیم گیری را آسان تر می کند.سه نوع از انواع جرثقیل ها به ترتیب جرثقیل های برج سازی (tower) ،جرثقیل های ستون ثابت (derrick) ،و جرثقیل های متحرک (mobile) میباشند.برای ساختن این مدل و کمک به تصمیم گیری یک روند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است.در حالیکه اهداف گزینش جرثقیل را به شاخه های طبقه بندی شده گسترش می دهیم می توان در ارتباط با نوعی که در ساختمان سازی استفاده می شود نتایجی بر اساس ارزیابی بدست آورد.نرم افزار EXPERT CHOICE برای انجام ارزیابی آزمایشی استفاده می شود . داوری ها نا متناقض،دقیق،قابل توجیح و با کمتریت درجه ی تناقض و بی ثباتی می باشند این مقاله همچنین یک تحلیل دقیق حساسیت برای اثبات درستی نتایج ارائه می دهد

لینک کمکی