فایل word فرم هاي شهري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فرم هاي شهري پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مقاله در صدد آن است تا فرم های شهری و مفاهیم طراحی پایدار را تعریف نماید.همچنین این مقاله این پرسش اصلی را هدف قرار می دهد که آیا فرم های شهری مشخص اند که بیشتر نسبت به دیگر فرم ها پایدار باشند.یک تحلیل موضوعی در اینجا به کار رفته است تا بدنه توسعه پایدار و تاریخچه برنامه ریزی محیطی را در بر بگیرد. این تحلیل هفت مفهوم طراحی در رابطه با فایل word فرم هاي شهري پايدار را تعریف میکند که شامل : تراکم ،حمل و نقل پایدار،غلظت ، کاربریهای چند منظوره ،تنوع،طراحی خورشیدی و فضای سبز می شود.علاوه بر این ،چهار نوع فرم شهری پایدار را تعریف می کند که عبارتند از :توسعه پسا سنتی ،محدود سازی شهری ،شهر متراکم و شهر اکولوژیکی.در نهایت این مقاله یک ماتریکس از فایل word فرم هاي شهري پايدار را عرضه می کند تا به برنامه ریزان شهری در ارزیابی و استفاده از فرم های متنوع شهری به سمت پایداری کمک کند.

لینک کمکی