فایل word تعيين ضريب رفتار سازه هاي فضا کار تخت با استفاده از روش تحليل استاتيکي غير خطي(پوش آور) توسط برنامه ?A?2000

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ضريب رفتار سازه هاي فضا کار تخت با استفاده از روش تحليل استاتيکي غير خطي(پوش آور) توسط برنامه ?A?2000 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رفتار لرزه ای سازه های فضایی با توجه به حساسیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بدلیل پیچیدگی آن و نبود آیین نامه ای معتبر در این زمینه کاری وقت گیر خواهد بود. از این رو تحقیقات انجام گرفته در این زمینه بیشتر بر پایه قضاوت مهندسی استوار می باشند. لذا در این تحقیق سعی شده که تا حد امکان رفتار لرزه ای و ضریب رفتار این سازه ها کمی عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق سه نوع شبکه تخت دولایه با نسبت ارتفاع به دهانه متغییر انتخاب گردیده و تمامی مدل ها برای بارهای ثقلی تحلیل و برای ترکیب بار مورد نظر طراحی و بهینه گردیده و پس از یک آنالیز خطی تحت ترکیب بار خاص، آنالیز استاتیکی غیر خطی (پوش آور) از ادامه این آنالیز با ملاحظه رفتار پس کمانشی اعضای فشاری آغاز شده است سپس به روش طیف ظرفیت برای هر یک از سازه ها تغییر مکان هدف محاسبه و با استفاده ازاین تغییر مکان یک بار دیگر آنالیز های فوق برای حصول منحنی نیرو - تغییر مکان نهایی سازه انجام گرفته است. ضریب رفتار با میانگین گیری از ضریب رفتار 12 مدل بدست آمده است.

لینک کمکی