فایل word تعيين شرايط خشکسالي با استفاده از شاخص SPI و زنجيره مارکف و ميانگين متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين شرايط خشکسالي با استفاده از شاخص SPI و زنجيره مارکف و ميانگين متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این مقاله وضعیت خشکسالی استان لرستان با استفاده از شاخصهای Spi و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله در طول دوره آماری 45 ساله از سال (93-1348) پرداخته ایم. چون شاخص SPI دارای تابع توزیع احتمال گاماست و در مناطق خشک و نیمه خشک بهتر جواب می دهد و به توصیه بسیاری از دانشمندان از این شاخص به عنوان مبنا استفاده کردیم. وضعیت خشکسالی Spi در سری های زمانی (3_6_9_12_24_48) ماهه بررسی شد. نقشه خشکسالی ترسالی استان بر اساس تقسیم بندی سه طبقه ای مشاهده می گردد که وضعیت بارش در همه قسمت های استان، نرمال بوده و قسمت های مرکزی (خرم آباد) ، شمال شرقی (بروجرد) ، جنوب شرق استان در وضعیت خشکسالی می باشد. با بررسی نقشه پیش بینی وضعیت خشکسالی استان در سال آبی 94-93 مشاهده می شود که فقط قسمت های عمده ای از محدوده بروجرد و ونایی و خرم آباد حالت خشک سالی رخ دهد و قسمت های شرقی (الیگودرز) و غرب (پلدختر) استان از حالت تر سالی به نرمال پیش بینی می شود و سایر قسمت های استان وضعیت نرمال خود را حفظ خواهد کرد یا ترسالی پیش بینی می گردد.

لینک کمکی