فایل word تعيين اندازه بهينه مزارع گندم شهرستان گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اندازه بهينه مزارع گندم شهرستان گرگان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد. با توجه به اینکه اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی تحت تأثیر ویژگی ها و شرایط اقتصادی هر منطقه می باشد، مطالعات مربوط به تعیین اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و در هر منطقه صورت بگیرد. لذا در این تحقیق به تعیین وسعت بهینه اقتصادی مزارع گندم شهرستان گرگان می پردازیم. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت مقطعی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده از 80 کشاورز گندمکار گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سطح اندازه بهینه به مراتب بیشتر از وضعیت موجود است. بنابراین افزایش سطح زیر کشت تحت عمل هر بهره بردار اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه های تولید توصیه می شود.

لینک کمکی