فایل word ترکيب بيوديزل توليد شده از روغن دانه انگور با سوخت تجاري گازوئيل موجود در ايران و بررسي خواص فيزيکي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ترکيب بيوديزل توليد شده از روغن دانه انگور با سوخت تجاري گازوئيل موجود در ايران و بررسي خواص فيزيکي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مطالعه؛ برای تولید بیودیزل از روغن هسته انگور با استفاده فرآیند ترانس استریفیکاسیون بازی استفاده شد. در این مطالعهاز پتاسیم هیدروکسید به عنوان کاتالیست قلیایی و از متانول به عنوان منبع الکلی در فرآیند استفاده شد. بیودیزل در شرایطآزمایشگاهی نظیر نسبت متانول به روغن 9:1 ، دما واکنش 70oc ، مدت زمان واکنش 70min مقدار کاتالیستwt %1 و سرعت اختلاطrpm 600 صورت گرفت. پس از تولید بیودیزل، آن را با دیزل مشتق شده از نفت(گازوئیل) با نسبت های 30، 50، 70 ترکیب کرده و خواص فیزیکی آنها و بیودیزل خالص نظیر دانسیته و ویسکوزیته سینماتیکی آنها بر اساس استاندارد ASTM D6751 مورد آنالیز قرار گرفت. با توجه به داده های تعیین شده، با افزایش مقدار بیودیزل ترکیب شده با گازوئیل خاصیت ویسکوزیته سینماتیکی سوخت افزایش یافت که این افزایش باعث افزایش نرم کنندگی سوخت و افزایش انرژی مورد نیاز سیستم سوخت برای تزریق و پاشش سوخت می شود.

لینک کمکی