فایل word تحليل فضايي شاخص هاي توسعه ي گردشگري با استفاده از مدل TOPSIS مطالعه موردي (استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل فضايي شاخص هاي توسعه ي گردشگري با استفاده از مدل TOPSIS مطالعه موردي (استان فارس) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن اکنون دچار تغییر و تحول شده و به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارد. همچنین، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ی اقتصادی نیز، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می کنند. فعالیت های مربوط به گردشگری و ارائه ی خدمات متناسب با آن در یک منطقه، همانند بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند زمینه های لازم در مورد منشأ آن است. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری از یک طرف و وجود پتانسیل های گردشگری استان فارس از طرف دیگر، استفاده از یک رویه ی مناسب را برای اولویت بندی مناطق مختلف این استان، جهت برنامه ریزی های مناسب و کارا و اولویت بندی سرمایه گذاری های مختلف در این مناطق را ضروری می نماید. در این پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS به ارزشیابی و او لویت بندی شهرستان های این استان بر اساس شاخص های توسعه ی گردشگری در سه سطح ورا برخوردار، میان برخوردار (متوسط) و فرو برخوردار (محروم) پرداخته ایم . روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای - اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین شهرستان های استان، شهرستان شیراز در رتبه اول و شهرستان خرامه در رتبه آخر قرار دارد.

لینک کمکی