فایل word بررسي آناليز غير خطي ستون CFT با استفاده از بتن سبک سازه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آناليز غير خطي ستون CFT با استفاده از بتن سبک سازه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله بار کمانش ستونهای CFT ساخته شده از بتن سبک و ورق فولادی تحت بار محوری و خمشی مورد تحلیل قرار می گیرد. تحلیل عددی به کمک نرم المان محدود Abaqus انجام گرفت. تاثیر پارامترهای هندسی سازه مورد نظر در بارکمانش مورد بررسی قرار می گیرند. نتیجه گرفته شد که ستونهای CFT مربعی بار کمانش بسیار کمتری را نسبت به ستونهای دایره ای هم وزن خود تحمل می کنند. تاثیر استفاده از ستون های CFT در کاهش وزن و افزایش طول نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که در حالت بار گذاری محوری، ستونهای CFT نسبت به ستونهای بتنی هم وزن و هم طول خود که بار کمانش یکسانی را تحمل می کنند سنگین تر می باشند و همچنین جهت طویلتر کردن ستون بتنی نمی توان از ستون CFT استفاده کرد. تاثیر استفاده از برشگیر ها نیز مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد با افزودن برش گیر بار کمانش افزایش قابل توجهی دارد. تحلیل های خمشی انجام شده نیز نشان داد که در حالت بار گذاری خمشی، ستونهای CFT نسبت به ستونهای بتنی هم وزن و هم طول خود که بار کمانش یکسانی را تحمل می کنند سبکتر می باشند و همچنین ستونهای CFT مربعی بار کمانش بسیار کمتری را نسبت به ستونهای دایره ای هم وزن خود در بار گذاری خمشی تحمل می کنند. و در آخر اینکه در حالت بار گذاری خمشی، ستونهای CFT نسبت به ستونهای بتنی هم وزن که بار کمانش یکسانی را تحمل می کنند طویل ترند.

لینک کمکی