فایل word امکان سنجي توسعه شهرکهاي جديد مسکوني بر اساس رويکرد توسعه پايدار با استفاده از GIS (نمونه موردي: شهرک پرديسان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان سنجي توسعه شهرکهاي جديد مسکوني بر اساس رويکرد توسعه پايدار با استفاده از GIS (نمونه موردي: شهرک پرديسان قم) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

شهر فضایی را تداعی می سازد که در آن مردم تجمع یافته و زندگی خود را به شکل نسبتا دائمی بر اساس فعالیت های اقتصادی منطقه تامین می سازند. فضای مذکور می تواند مرکز اقتصادی، تجاری، آموزشی، یا ترکیبی از آن ها باشد و همین باعث جذب مردم از مناطق غیر شهری می گردد. به سبب وابستگی ها و پیوند های که هر شهر با حوزه پیرامونی خود دارد، در برنامه ریزی توسعه شهری، مطالعات منطقه ای و حتی ملی ضرورت می یابد. از این رو برنامه ریزی توسعه شهری- منطقه ای را می توان کوششی همه جانبه و یکپارچه جهت استفاده از منابع و نیز به کارگیری توانمندی ها و امکانات منطقه، برای بالا بردن سطح زندگی ساکنان آن دانست.

لینک کمکی