فایل word الگوي پراکنش فضايي مراکزآموزشي مقطع راهنمايي شهر فومن با رويکرد مکان گزيني بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوي پراکنش فضايي مراکزآموزشي مقطع راهنمايي شهر فومن با رويکرد مکان گزيني بهينه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

این کار که با هدف شناخت الگوی استقرار فضاهای آموزشی مقطع راهنمایی در شهر فومن و همچنین شناسایی نقاط ضعف در نظام استقرار ، مشخص کردن نواحی محروم و دستیابی به مکان گزینی بهینه این مراکز به جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و مشکلات دیگر تهیه شده است . در اجرای این پروژه از روشهای کتابخانه ای ، توصیفی و تحلیلی استفاده شد و با مطالعه کلیه مدارس راهنمایی موجود در شهر به این نتیجه رسیدیم که طبق فرضیه های ارائه شده ، این شهر با کمبود سرانه فضای آموزشی در مقطع راهنمایی مواجه است . همچنین این فضاها در سطح شهر از روی یک برنامه و مطالعه توزیع نشده و حتی در احداث واحدهای جدید ، اصول اولیه آن نادیده گرفته شده اند . به علاوه به علت بی برنامه بودن ، اکثر واحدهای آموزشی از نظر مطلوبیت و سازگاری با کاربری های همجوار دچار مشکل و از نظر مکان گزینی و نحوه استقرار نامناسب می باشند . در این پژوهش از نرم افزار GIS استفاده شد و در پایان کار هم برای این شهر بر اساس نقشه ، واحدهایی در مکان های مناسب پیش بینی شده است .

لینک کمکی