فایل word اقليم وانرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اقليم وانرژي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اهمیت تأثیر اقلیم بر معماری سنتی ، نحوه استفاده از انرژی در گذشته وبه کارگیری انرژی در کلان شهرها لزوم بررسی و تحقیقات جامعی در این زمینه را ایجاب نموده و بخصوص در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است، انجام تحقیقات گسترده ای در این مورد اجتناب ناپذیر است. این موضوع در درجه اول، مباحث مربوط به اقلیم و استفاده از انرژی درساختمان های سنتی را مورد بررسی قرار داده و در وجه دوم، با بکارگیری روند تحولات شهر نشینی به بررسی انرژی در شهرها و کلان شهرها پرداخته است. هدف عمده این مطالعات، در وحله اول، ارائه مطالبی مربوط به راهکار های هماهنگ نمودن ساختمان و اقلیم واستفاده از انرژی در بناهای سنتی و در مرحله نهایی طرح مسائلی در مورد هماهنگی ساختمان و اقلیم در کلان شهر های امروزی و چگونگی کاربرد انرژی در شهر و پی برده به راه حل های ممکنه می باشد. امید است تهیه این جزوه گام کوچکی در راه تحقق چنین اهدافی به شمار آید، ودر آینده ای نه چندان دور، با برخورد جامع تر موسسات ذیصلاح، امکاناتی جهت استفاده بهتر انرژی فراهم آید.

لینک کمکی