فایل word استخراج آب از منابع زيرزميني بر اساس مديريت هزينه (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج آب از منابع زيرزميني بر اساس مديريت هزينه (مطالعه موردي: دشت سيلوانا - زيوه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مسأله مهم در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی، مدیریت علمی آن است. براساس گزارش وزارت نیرو در سال 1386 ، سالانه4/8 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور وجود دارد. سفره آب زیرزمینی دشت سیلوانا - زیوه که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان غربی می باشد، با مشکل کمبود آب زیرزمینی مواجه است. بنابراین مطالعه چگونگی مصرف کارآمد و مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی آن ضروری است. در این نوع مدیریت تا جایی از منابع آبی استفاده می شود که هزینه نهایی با سود نهایی برابر شود. نتایج حاکی از آنست که به دلیل وضعیت بحرانی این دشت، با روند فعلی حدود 12 سال دیگر میتوان از این سفره آب برداشت کرد اما پس از آن سفره زیرزمینی با لایه شور مواجه خواهد شد و قابل بهره برداری نخواهد بود. با اجرای چنین مدیریتی برای دشت سیلوانا - زیوه، میزان استخراج آب در طول زمان از منبع زیرزمینی این منطقه تعیین گردید.

لینک کمکی