فایل word ارزيابي و بررسي توسعه ي اکوتوريسم در ييلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي شهرستان شانديز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و بررسي توسعه ي اکوتوريسم در ييلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي شهرستان شانديز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي افق هاي نوين در توانمند سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توریسم (گردشگری)، اساسا به معنای مسافرت از یک مبدا به یک مقصد به منظور سیاحت یا تجارت است و مفهوم آن فرایندهای مبادله فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد. در عصر حاضر، گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی تاثیرگذار در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به شمار میرود و در این میان اکوتوریسم فراگیرترین نوع گردشگری بوده و از نظر جایگاه، اهمیت، نقش و کارکرد آن نسبت به سایر گونه های گردشگری از اهمیت بالاتری برخوردار است. این مقاله با هدف ارزیابی اکولوژیک و زیست محیطی شهر شاندیز در استان خراسان رضوی با تاکید بر محیط زیست منطقه با استفاده از مدل تحلیلی مدیریتی SWOT میباشد. در این مقاله با استفاده از مدل مذکور راهکارهایی جهت جذب توریسم در این منطقه ارائه شده است. در روش SWOT ، چهار موضوع نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها براساس ویژگیهای زیست محیطی منطقه مورد بحث قرار گرفته است. سپس راهکارهای پیشنهادی برای کاهش نقاط ضعف و تهدیدات و افزایش و تقویت نقاط قوت و فرصتها ارائه شده است. نتایج، حاکی از توان اکولوژیکی و طبیعی بالای منطقه جهت توسعه اکوتوریسم است. این در حالی است که شهر شاندیز دارای نقاط قوت و فرصت های زیادی می باشد و توانایی و پتانسیل بالایی در زمینه جذب گردشگر را داراست. استراتژی نهایی توسعه اکوتوریسم شاندیز یک استراتژی توسعه ایی و یا به تعبیر دیگر تهاجمی بر پایه تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود است.

لینک کمکی