فایل word ارزيابي توان تاثيرگذاري انواع استراتژي هاي مديريت مصرف بر الگوي مصرف و هدر رفت قابل حذف با استفاده از تکتيک اي اچ پي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي توان تاثيرگذاري انواع استراتژي هاي مديريت مصرف بر الگوي مصرف و هدر رفت قابل حذف با استفاده از تکتيک اي اچ پي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توان تاثیرگذاری انواع استراتژی های مدیریت مصرف بر الگوی مصرف و هدررفت قابل خذف ازدیدگاه مدیران منتخب صنعت آب و فاضلاب کشور انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق، 4 استراتژی اصلی در زمینه مدیریت مصرف، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین استراتژی های مدیریت مصرف، انجام اقدامات مدیریت آب بدون درآمد ، تنوع بخشی به عرضه آب شرب وحفظ منابع در اختیار، ایجاد فرهنگ اجتماعی مناسب با اعمال توصیه های روانشناسی اجتماعی در اطلاع رسانی، پشتیبانی از تهیه، عرضه و استفاده از آب برها و آبپخش های کم مصرف و نصب سیستم لوله کشی استاندارد در اماکن، اقدامات قانونی و اقتصادی (تعرفه ای و سایر ) قابل ذکر است، در این مقاله، به منظور تچزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است.

لینک کمکی