فایل word ورود به عرصه اقتصاد هيدروژني چالش ها وراهبردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ورود به عرصه اقتصاد هيدروژني چالش ها وراهبردها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

محدودیت منابع مرسوم انرژی فسیلی مانند نفت وگاز وهمچنین شکاف در حال رشد میان افزایش تقاضا وکاهش عرضه ما را در آینده ای نه چندان دور مجبور استفاده از منابع جایگزین خواهد کرد در حوزه فناوری هیدروژن حامل انرژی پاک دستیابی به اقتصاد هیدروژنی را میسر ساخته ونوید بخش رفع نگرانی در رابطه با تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی اختلال در عرضه انرژی نوسانات قیمت وآلودگی زیست محیطی خواهند بود نظر به این که کشور عزیزمان ایران در شرایط تحریم های یک جانبه وناعادلانه قرار دارد اقتصاد هیدروژنی گام مهمی در راستای تحقق آرمان های سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود لذا هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از منابع موجود راهکارهایی را در جهت تحقق اقتصاد هیدروژنی ارائه دهد ودر همین راستا با نگاهی برسیاست ها وبرنامه ریزی های مطرح شده از جانب سایر کشورهای جهان میزان موفیت آمیز بودن آنها را درک کرده وپیشنهادهای احتمالی قابل اتخاذ در کشورمان را بررسی نماید

لینک کمکی