فایل word نقش هلال احمر درآموزش هاي ساکنين منطقه دماوند قبل از وقوع بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش هلال احمر درآموزش هاي ساکنين منطقه دماوند قبل از وقوع بحران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

همان طورکه می دانیم مدیریت بحران کارآمد یکی ازعوامل موثردرکاهش میزان خسارات وتلفات انسانی درهنگام بروزبلایاوحوادث است. اگرقبل از وقوع بحران آمادگی لازم کسب شودوافراد ازآموزش وپرورش وتمرین کافی برخوردار باشند و ازبحران های گذشته نیز تجربه کافی اندوخته باشند، شانس موفقیت بیشتری دراداره بحران وجوددارد. دراین میان سازمان هلال احمر باارائه آموزش های رایگان امدادونجاب درتمایم شعب جمعیت درحال نیل به هدف ترویج فرهنگ ایمین وخودامدادی وتامین آرمان (یک نفر آموزش دیده درهرخانواده) است.منطقه دماوند باقرارگرفتن درمحورجاده هراز و فیروزکوه یکی ازمناطق مهم استان تهران به حساب می آید. دراین مقاله سعی شده است باروش توصیفی موردی واستفاده ازاطلاعات جمعیت هلال احمر منطقه به تحلیل موضوع آموزش ساکنین قبل ازوقوع حادثه بپردازیم، دراین راستا ازروش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است .نتیجه نشان دهنده حضورپررنگ ساکنین آموزش دیده دروقوع بحران هایی طبیعی و انسان ساخت منطقه است.

لینک کمکی