فایل word بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت بازده سهام با نرخ ارز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت بازده سهام با نرخ ارز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه فایل word بررسي رابطه بلندمدت بين شاخص قيمت بازده سهام با نرخ ارز می باشد. برای این منظور از داده های سالانه شاخص قیمت بازده سهام و مجموعه از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حجم پول ، نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی استفاده شده است . برای بررسی رابطه بلند مدت در بازه زمانی 9831 9831 از نرم افزار - Eviews و microfit استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده از آزمون هم انباشتگی براساس جملات اخلال و مدل ARDL رابطه بلندمدت و اثر مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت بازده سهام وجود داشت

لینک کمکی