فایل word بررسي رابطه تجارت بين الملل با رشد اقتصادي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه تجارت بين الملل با رشد اقتصادي کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی ، یکی از موضوعات بحث برانگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای درحال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تاثیر قرار می دهد.در این نوشتار محور بحث، تجزیه و تحلیل اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی بااستفاده از روش های بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه است. تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورها، به ویژه در کشورهای اسلامی نیز، تجارت به عنوان راه حلی برای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد

لینک کمکی