فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کارآفريني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کارآفرینی در هر جامعه ای هم اهمیت بسیاری دارد، و هم برای موفقیت جامعه بسیار ضروری است. کارآفرینی شناسایی و بهره برداری از افکار نو وایده های جدید برای ایجاد یا توسعه کسب و کار بوده و این امکان را به فرد می دهد که به طور مستمراز فرصت های موجود حدا کثر استفاده را نماید و تغییری خلاقانه ایجاد کند. مدیرانی که کارآفرین باشند و با افراد کارآفرین همکاری کنند؛ به موفقیت خود وسازمان کمک شایانی می کنند. هوش هیجانی ویژگی ای می باشد که مدیران با داشتن آن به پیشرفت و موفقیت شخصی و سازمانی دست می یابند. با هوش هیجانی بالا فرد در شناخت صحیح هیجان های خود و دیگران و پیشبرد اهداف توانایی دارد. مؤلفه های هوش هیجانی که شامل خودآگاهی ، مهارت های اجتماعی ، خودانگیزی و همدلی است؛ مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی رابطه هوش هیجانی و کا رآفرینی مشخص شد که افرادی که توانایی درک ، شناخت ، کنترل عواطف و احساسات خود و دیگران را دارند ؛ بهتر می توانند با دیگران کار کنند و در کارآفرینی اثر بخش باشند ، ریسک پذیر و خلاق و نوآور باشند ، انگیزه درونی قوی داشته باشند واز شکست ها دلسرد نشوند.هوش هیجانی با کارآفرینی رابطه ی مستقیم اما متوسطی دارد و مدیرانی که هوش هیجانی بالایی داشته باشند؛ می تواند کار آفرینان موفقی باشند.

لینک کمکی