فایل word بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با استرس شغلي کارکنان بيمارستان منطقه ايپيامبر اعظم (ص)زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هراس اجتماعي با استرس شغلي کارکنان بيمارستان منطقه ايپيامبر اعظم (ص)زاهدان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی به عنوان یک اختلال از طبقه اختلال های اضطرابی، یکی از رایج ترین بیماریهای روان شناختی است، و در جایگاه سوم اختلال های روان پزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار دارد، واگر درمان نشود با دوره ای مزمن و پنهان همراه می گردد و اختلالات زیادی در کار و حوزه های اجتماعی ، عملکردهای علمی، خانوادگی و شخصی ایجاد می کند. به نظر می رسد که هراس اجتماعی با استرس شغلی رابطه داشته باشد . در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می کنند استرس وجود دارد و بر اشکال مختلف بر آنها فشار وارد می کند. تحولات شغل نظیر تغییرات سازمانی،انتقالات، ترفیعات، تغییرحقوق و دستمزدها،تنبیهات شغلی وهمچنین دگرگونی های اجتماعی از جمله مسائلی هستند که به نحوی بر فرد تاثیر می گذارندو او را دچار آشفتگی ،نگرانی یا تشویق می سازند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هراس اجتماعی با استرش شغلی است. یافته ها: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین هراس اجتماعی با استرس شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی