فایل word بررسي رابطه بين نسبت P/E با رشد سود در کوتاه مدت و بلند مدت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نسبت P/E با رشد سود در کوتاه مدت و بلند مدت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت P/E رشد سود در کوتاه مدت و بلند مدت میپردازیم. نسبت P/E یکی از مهمترین نسبتهای ارزیابی سهام و اوراق بهادار است که توسط سهامداران و اعتبار دهندگان و سرمایهگذاران بالقوه استفاده میشود. در عمل نسبت آتی به وسیله مدیران مالی مورد استفاده قرار میگیرد تا استراتژیهای سرمایه گذاری را شکل دهد و همچنین به وسیله تحلیلگران طرف E/P فروش مورد استفاده قرار میگیرد تا بتوانند با استفاده از آن توصیههای سرمایهگذاری را که ارایه میدهند را توجیه کنند. مهمترین استفاده از این نسبت این است که انتظارات رشد آتی بازار به وسیله این نسبت قابل پیش بینی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای طبقه بندی شده درسایت بورس و اوراق بهادار با دوره زمانی 1380 لغایت 1390 میباشد که برای محاسبه سودهای آتی تا سال 1392 نیز بسط داده شده است

لینک کمکی