فایل word بررسي رابطه بين متغيرهاي تاخيري با ارزش افزوده بازار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين متغيرهاي تاخيري با ارزش افزوده بازار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

سرمایهگذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها آگاهی یابند.ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکتها محسوب می شود بر این اساس این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین متغیر های تاخیری و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ متغیر های تاخیری انتخاب شده در این پژوهش شامل سودآوری، نسبت M/B ، اندازه شرکت، نسبت دارایی های وثیقه ای می باشند. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، اطلاعات 126 شرکت طی سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین استخراج و درصفحه گسترده excel طبقه بندی شدند

لینک کمکی